• Pályázatok kidolgozása
    Teljes körű, komplex pályázatírás
  • Pályázat utógondozás
    Átfogó projektmenedzsment szolgáltatás
  • Megvalósíthatósági elemzés
    Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés

SZOLGÁLTATÁSOK

Megvalósíthatóság elemzése

Egy pályázat előkészítésénél rendkívül fontos megvizsgálni, hogy a kitűzött és megfogalmazott cél pénzügyileg, jogilag, illetve műszakilag mennyire megvalósítható. Az elemzések célja éppen ezért egy reális, megfelelően alátámasztott fejlesztési cél és műszaki tartalom megfogalmazása, garantálva ezzel az Ön pénzügyi biztonságát. Vállaljuk megvalósíthatósági tanulmányok, pénzügyi elemzések, üzleti tervek készítését.

Pályázatírás

Teljes körű komplex szolgáltatást nyújtunk Önnek az optimális pályázati konstrukció kiválasztásától, a pályázat beadásához szükséges szakmai dokumentumok elkészítésén és a szigorú tartalmi és formai előírásoknak megfelelő pályázat beadásán át egészen a Támogatási Szerződés aláírásáig. Segítünk eligazodni a szabályozások, előírások és pályázati felhívások megértésében, biztonságot nyújtva ezzel Önnek és szervezetének.

Projektmenedzsment

A projekt megvalósítása és lebonyolítása komplex munkát kíván a nyertes pályázótól, ezért igény szerint átfogó projektmenedzsment szolgáltatást tudunk nyújtani. Vállaljuk a pénzügyi elszámolásokhoz tartozó dokumentációk összeállítását, elkészítjük a szakmai beszámolókat, szükség esetén végig kísérjük a projekt teljes életútját.

Költség-haszon elemzés

Jogszabályi előírás szerint a nagyprojektek és a jövedelemtermelő projektek esetében kötelező költség-haszon elemzés készítése. Egyéb esetekben kötelező a támogatási feltételek igazolása, amely különböző bonyolultságú és részletezettségű költség-haszon elemzés elkészítését jelenti Európai Uniós jogszabályok és útmutatók alapján. Vállaljuk komplex pénzügyi költség-haszon elemzések kidolgozását a hatályos módszertani útmutatóknak megfelelően.

referenciák

EFOP-1.2.1-15  Védőháló a családokért
EFOP-3.2.3-17  Digitális környezet a köznevelésben
EFOP-4.1.1-15  Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések 
EFOP-4.1.2-17  „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében (1 db költség-haszon elemzés)
EFOP-4.1.3-17  Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése 
EFOP-4.1.5-16  Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (4 db költség-haszon elemzés)
GINOP-5.2.4-16  Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése
GINOP-6.2.3-17 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése
KEHOP-5.2.3-16  Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével
KEHOP-5.2.9-16  Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára 
KEHOP-5.2.10-16  Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései
KEHOP-5.2.11-16  Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére

KEHOP-5.2.13-19  Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára
TOP-1.1.1-15  Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére
TOP-1.2.1-15  Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-3.1.1-15  Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15  Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-6.5.1-16  Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (6 db költség-haszon elemzés)
VEKOP-6.1.1-15  Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

Kapcsolat

Nagy Ákos

+36-30-936-9732
info@palyazatmenedzsment.hu

Elfogadom a személyes adatok feldolgozását.